Kierowca mechanik

3 letnie
Absolwent szkoły prowadzi pojazdy samochodowe, wykonuje prace związane z przewozem drogowym rzeczy, prowadzi dokumentacje dotyczące przewozów drogowych rzeczy, wykonuje prace związane z obsługą środków transportu drogowego, ocenia stan techniczny oraz naprawy środków transportu drogowego.

Absolwent posiada umiejętność:

 • prowadzenia pojazdów samochodowych;
 • organizowanie stanowiska pracy kierowcy mechanika z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska;
 • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
 • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
 • planowanie optymalnej trasy przejazdu;
 • kierowanie samochodem lub zespołem pojazdów;
 • prowadzenie dokumentacji pojazdu;
 • wykonywanie czynności regulacyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • prowadzenie dokumentacji wykonanej obsługi lub naprawy pojazdów samochodowych.
 • ważnym elementem kształcenia stanie się również język obcy ukierunkowany zawodowo.


Kierowca mechanik MOŻE PODJĄĆ PRACĘ W:

 • przedsiębiorstwach transportowych.
 • branży, gdzie istnieje stałe zapotrzebowanie m.in. na kierowców samochodów ciężarowych.

 

 

Loading...
Loading...