Close

Technik pojazdów samochodowych

5 letnie (liczba miejsc 15)
Technik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów, naszpikowanych elektroniką i nowoczesnymi technologiami (m.in. mechatronika pojazdowa). Absolwent tego kierunku otrzymuje kwalifikacje do pracy następujących zawodach: mechanik, elektromechanik, technik pojazdów samochodowych (osobowych i ciężarowych). Dodatkowo kształcimy w zakresie prowadzenia i obsługi warsztatu samochodowego. Technik pojazdów samochodowych jest zawodem przyszłościowym, ponieważ „motoryzacji nie da się zatrzymać”.

Absolwent posiada umiejętność:

 • organizowania prac obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • oceniania stanu technicznego samochodów, podzespołów i części zamiennych
 • wykrywania przyczyn niesprawności pojazdów
 • ustalania sposobów usuwania awarii w samochodach
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych
 • dobierania części zamiennych i podzespołów o odpowiedniej jakości
 • posługiwania się urządzeniami diagnostycznymi oraz sprzętem i przyrządami do reperacji pojazdów
 • wykorzystywania w pracy komputerów i specjalistycznego oprogramowania
 • oceniania skuteczności dokonywanych napraw
 • wykonywania czynności związanych z eksploatacją samochodów
 • prowadzenia dokumentacji technicznej związanej z obsługą i naprawą pojazdów
 • określania kosztów wykonanych usług, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
 • sprzedawania samochodów i artykułów motoryzacyjnych
 • sporządzania dokumentów dotyczących ubezpieczania, ewidencji i obrotu samochodami
 • prowadzenia działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MOŻE PODJĄĆ PRACĘ W:

 • zakładach produkcyjnych branży motoryzacyjnej
 • serwisach i warsztatach samochodowych
 • punktach obsługi pojazdów samochodowych
 • stacjach kontroli pojazdów
 • przedsiębiorstwach transportowych
 • salonach i komisach samochodowych
 • sklepach i hurtowniach z częściami zamiennymi
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów
 • przedsiębiorstwach obracających częściami używanymi
 • firmach ewidencjonujących samochody
 • zakładach ubezpieczeń komunikacyjnych
 • profesjonalnego kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania
 • komputerowej symulacji zdarzeń drogowych
 • prowadzenia ewidencji pojazdów

 

 

Loading...
Loading...